Kontakt

I valnämndens kansli arbetar Karin Falk, Erik Larsson, Emil Bengtsson och Linn Svanberg.

Kontakta valnämndens kansli

För att komma i kontakt med valnämndens kansli kan du maila valochdemokratinamnden@helsingborg.se

Innan valperioden kan du ringa oss via kontaktcenter på telefonnummer 042-105000

Vi har jour från och med den 24 augusti 
Vi har jour under hela valperioden, med start från den 24 augusti. Då kan du nå oss på telefonnummer: 070-834 26 07.