Lön, utbetalning och HR

Anställningsform

Som röstmottagare är du arvoderad, detta gäller både vid valdag och vid förtidsröstning. Arvodering betyder att en person får en ersättning för ett tillfällig, tidsmässigt begränsat uppdrag. Det betyder att du inte har en anställning i Helsingborgs stad. 

Du är olycksfallsförsäkrad som röstmottagare

Alla röstmottagare och valarbetare täcks av stadens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller inte för sjukdom, den gäller inte heller för förlust eller stöld av privat egendom.

Du kan ta del av försäkringsinformationen här (Pdf 236kb).

Du måste gå en utbildning för att få arbeta som röstmottagare

Alla som arbetar som röstmottagare måste delta i en obligatorisk utbildning som varar drygt två timmar och är förlagd kvällstid. Du kommer att få en kallelse. Det utgår inget arvode för utbildningen, det ingår i arvodet för arbetet som röstmottagare.

Utbetalning av arvode

Helsingborg stad gör alla utbetalningar den 27 varje månad.  Då brytperioden för lön är den åttonde varje månad betyder det att du får din utbetalning den 27 juli. 

Var uppmärksam på ditt lönebesked, det står inte att utbetalningen kommer från Helsingborgs stad utan oftast står det ”lön” eller ”arvode” på utbetalningen. 

Du kan behöva registrera ditt bankkonto för att få din lön

Utbetalning av arvode sker via Swedbank. Om du inte redan är kund hos Swedbank behöver du registrera ditt bankkonto hos dem för att erhålla ditt arvode.

Gå in på www.swedbank.se/kontoregister och välj anmäl ditt konto till kontoregister. Du kommer nu till en ny sida där du ska logga in och anmäla ditt bankkonto.

Om du redan är anställd inom Helsingborgs stad behöver du inte anmäla ditt konto