Röstmottagare i Helsingborgs stad

Denna sida är till för dig som arbetar som röstmottagare i Helsingborgs stad. Vid alla demokratiska val är röstmottagaren en förutsättning för att valet ska ske på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt.

Det är val- och demokratinämndens kansli i Helsingborgs stad som står för informationen på sidan.