Röstmottagare i Helsingborgs stad

Den 9 juni är det EU-val i Sverige och valnämnden i Helsingborg söker röstmottagare som kan arbeta under valgenomförandet. Vid alla demokratiska val är röstmottagaren en förutsättning för att valet ska ske på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt.

Det är valnämndens kansli i Helsingborgs stad som står för informationen på sidan.