Reserv valdag

Valnämnden är helt beroende av reserver för att kunna genomföra valet. Alla reserver kommer att få en placering.

Detta gäller för reserver:

  • Alla reserver kommer att få en placering senast klockan 14 på valdagen.
  • Reserver kan fylla avhopp från andra röstmottagare som hoppar av eller blir sjuka
  • Reserver bemannar upp i distrikt som vi tror kommer behöva förstärkning
  • Reserver kan få en placering långt i förväg eller bli uppringda på valdagens morgon
  • Det är viktigt att vara tillgänglig på telefon under valdagen.

Som reserv kan du bli placerad i vilket valdistrikt som helst under valdagen. Du bör därför ha lätt att anpassa dig och samarbeta med nya människor. Du behöver också tillgång till bil ifall du skulle bli placerad i ett distrikt utanför centrala Helsingborg. Vi kan ringa när som helst från den men 4 juni men desto närmare valdagen vi kommer desto större sannolikhet att vi får avhopp som måste fylla. På själva valdagen den 9 juni måste du vara tillgänglig. Svarar du inte eller meddelar att du inte kan jobba när vi ringer så får du inget arvode.

Alla reserver kommer att få en placering på valdagen från och med ungefär klockan 14 men tiden kan variera.